Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on?” Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim). Näyttämö ja tutkimus 2. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura.