Postcoloniality, Embodiment and Ecology

The Third World Ecology Trilogy is a moving image performance and artistic research project by Rania Lee Khalil which investigates the harms of colonialism across interspecies habitats in Palestine, the Egyptian Sinai and the continent of Africa more broadly, at a time of widespread anticolonial revolutions in the mid 20th century. This doctoral thesis uses the artist’s video and familial archives to remember third world feminist and anticolonial movements instructive to ecological thought and artistic research in the present. It outlines the development of the Khalil’s embodied image making methodology central to this research. 

The Third World Ecology Trilogy is accompanied by three published articles which discuss each section individually. The trilogy consists of Palestinian Wildlife Series: an experimental video performance centering images of African animals shot from a television set in Palestine, to reflect on parallel themes of mediation, displacement and extinction. Its 2016 article chronicles the artist’s research into the plants and people of Palestine via experimental film theory, posthuman and postcolonial thought. The Pan African Asian Women’s Organization, Cairo to Conakry, 1960–1965 chronicles the cofounding of an organization of the same name, by Khalil’s maternal grandmother, Aida Hamdi. Its 2018 article reflects on the use of personal and political images in performance, recalling obscured histories through her grandmothers’ images and comrades, who included Djamilla Bourhired and Zohra Drif, heroines of the 1962 Algerian revolution. The final piece in this trilogy, Sinai, a story i tell my daughter, is a video essay which considers a parallel dimension to earth where all of its tragedies never happened. Created within the underwater landscape of Sinai, Egypt’s Bedouin ancestral lands, its 2021 article considers endangered marine life in relation to tourism, within the framework of colonial and neocolonial development. Revisiting video outtakes, this video article reflects on disappearing interspecies life and cultures, through the artist’s extensive embodied research.

The Third World Ecology Trilogy on Rania Lee Khalilin liikkuvan kuvan esitys ja taiteellinen tutkimushanke, jossa tutkitaan kolonialismin haittoja lajien välisissä elinympäristöissä Palestiinassa, egyptiläisessä Siinaissa ja Afrikan mantereella 1900-luvun puolivälissä tapahtuneiden laajamittaisten antikoloniaalisten vallankumousten aikana. Tässä tohtorintyössä hyödynnetään taiteilijan video- ja perhearkistoja kolmannen maailman feminististen ja antikolonialististen liikkeiden muistamisessa, jotka ovat nykypäivänä merkityksellisiä ekologiselle ajattelulle ja taiteelliselle tutkimukselle. Siinä hahmotellaan Khalilin käyttämän tämän tutkimuksen kannalta keskeisen kehollisen kuvantekomenetelmän kehittämistä. 

Trilogiaan liittyy kolme julkaistua artikkelia, joissa käsitellään kutakin osiota erikseen. Trilogia koostuu Palestinian Wildlife Series -sarjasta: kokeellinen videoperformanssi, jossa keskitytään Palestiinassa sijaitsevasta televisiolaitteesta kuvattuihin kuviin afrikkalaisista eläimistä ja pohditaan yhtäaikaisia välittymisen, syrjäyttämisen ja sukupuuttoon kuolemisen teemoja. Vuoden 2016 artikkelissa kerrotaan taiteilijan tutkimuksesta, jossa kohteina olivat palestiinalaiset kasvit ja ihmiset kokeellisen elokuvateorian sekä jälkihumanistisen ja postkolonialistisen ajattelun kautta. The Pan African Asian Women’s Organization, Cairo to Conakry, 1960–1965 kertoo Khalilin äidinpuoleisen isoäidin, Aida Hamdin, perustamasta samannimisestä järjestöstä. Vuoden 2018 artikkelissa pohditaan henkilökohtaisten ja poliittisten kuvien käyttöä esityksessä ja palautetaan mieliin hämärtyneitä tarinoita hänen isoäitinsä kuvien ja ystävien kautta, joihin kuuluivat Algerian vuoden 1962 vallankumouksen sankarit Djamilla Bourhired ja Zohra Drif. Trilogian viimeinen osa, Sinai, a story i tell my daughter, on videoessee, jossa tarkastellaan maapallon rinnakkaista ulottuvuutta, jossa mikään sen tragedioista ei koskaan toteutunut. Artikkeli vuodelta 2021 on luotu Siinain, Egyptin beduiinien esi-isien maiden, vedenalaiseen maisemaan, ja siinä tarkastellaan uhanalaista merielämää suhteessa matkailuun kolonialistisen ja uuskolonialistisen kehityksen puitteissa. Tässä videoartikkelissa tarkastellaan video-otteita ja pohditaan katoavaa lajien välistä elämää ja kulttuureja taiteilijan laajan kehollisen tutkimuksen kautta