Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä

Mikä on tunteiden rooli näyttelijän työssä? Millainen asema tunteilla on ollut Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa? Mikä näyttelijän tunteissa on yksityistä ja mikä yhteistä? Millainen on näyttelijän sukupuolen ja hänen tunnetyöskentelynsä välinen suhde?

Anu Koskinen on näyttelijä ja soveltavan teatterin tekijä, joka on opiskellut Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön laitoksella vuosina 1992–1996. Väitöstutkimuksessaan hän kartoittaa Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsityksiä tunteista ja tunnetyöskentelystä. Tutkittava jakso ulottuu Jouko Turkan vahvimmalta vaikutuskaudelta niin kutsutulle Ryhmäteatterin kaudelle ja aina Marcus Grothin professuuriaikaan asti.

Tutkimuksessa keskeisiksi nousevat psykologiset ja psykologisrealistiset tavat puhua näyttelijän tunnetyöskentelystä sekä näyttelijän ja ohjaajan väliset valtasuhteet. Tutkimus tarjoaa näyttelijöille, ohjaajille ja näyttelemisen opettajille inspiraatiota ja uusia näkökulmia omien kokemusten kautta tuttuun aiheeseen.