Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle

Minä on luonteeltaan pakeneva. Minää voi esittää, mutta kysymys siitä, mikä esitettävän minän suhde on siihen henkilöön, joka esittää minää, jää vaille vastausta. Teatteritaiteen lisensiaatti, ohjaaja ja opettaja Mari Martinin väitöstutkimus Minän esitys avaa henkilökohtaisuutta ja omaelämäkerrallisuutta teatterityössä ja esittämisessä tutkija–ohjaajan näkökulmasta. Tutkimus havainnollistaa ja purkaa minää teatterillisena kysymyksenä.

Minän esitys on taiteellisen tutkimuksen kirjallinen osa, jossa kuvataan ja pohditaan Minun toinen -nimisen teatteriesityksen (2010) valmistamista. Esityksen valmistamisen keskiössä oli Martinin yksityinen päiväkirjateksti, jonka hän työsti teatterilliseen muotoon yhdessä näyttelijän kanssa. Tekstin ohella työskentelyn lähtökohtana olivat liikkeellisyys ja tilallisuus. Tutkimus on omakohtaisen taiteellisen työskentelyn reflektio ja paikoin syvällinen itsereflektio. Se avaa taiteellisen työn luonnetta tavalla, johon vain taiteentekijä kykenee.