Äänenkäytön ja puhetaidon asemaa perusopetuksessa voitaisiin parantaa nykyisen koulutusjärjestelmän puitteissa. FM, opettaja Satu Olkkosen väitöstutkimus kartoittaa kasvatus- ja koulukulttuurimme kommunikointia rajoittavia tekijöitä ja mahdollisuuksia luoda uudenlaisia käytäntöjä.

Taidekasvattajana Olkkonen hämmästyi vuosi toisensa jälkeen siitä, miten vähän puhumiseen ja äänenkäyttöön liittyvää opastusta opiskelijat olivat saaneet yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa. Väitöstutkimuksessaan hän syventää pedagogista ymmärrystä ihmisäänestä ja rakentaa äänenkäytön merkitysperspektiiviä kehollisena, ihmisen kokemus- ja elämismaailmaan kuuluvana yleissivistävänä toimintana. Hän näkee äänenkäytön omalakisena toimintana ja puhetaidon osana, joka tukee moraalisubjektiksi kasvamisen mahdollisuutta.

Tutkimuksessa pedagogiikka, didaktiikka ja taiteellinen toiminta lomittuvat antaen uusia näkökulmia opettajille, jotka kaipaavat välineitä ymmärtää ääni ihmisen kokonaisuudessa ja tekijän omassa kontekstissa. Tutkimuksessa korostuu esittävän taiteen yhteiskunnallinen tehtävä.