« Back to Glossary Index

Jaana Parviainen tuo teoksessa ”Bodies Moving and Moved” Kimberly Doven autenttisen muodon käsiteen. Autenttinen ei kuvaa fyysisen maailman olevuutta, vaan viittaa suhteeseen ja yhteyteen havaitun (perceived) ja oletetun (believed) maailman välillä. Autenttinen liike on Mary-Starks Whitehousen 1950-luvulta lähtien kehittämä prosessinomainen väljä metodi, joka auttaa kehotietoisuuden syventämisessä ja ymmärtämisessä. Kyseessä on eletyn kehon kokemuksen reflektio toisen ihmisen tai todistajan läsnäollessa. (Whitehouse 2000, 62; Parviainen 1998, 155–156; Monni 2004, liite 28–29.)

« Back to Glossary Index