Paljon on elettyä elämää takana ja kaikki se on ollut tarpeen tämän taiteellisen tutkimuksen valmistumiselle. En olisi vielä 1990-luvun puolella uskonut, että tulen ryhtymään tähän työhön. Vääristyneiden käsitysten purkaminen itsestäni oppijana mahdollisti kuitenkin tämän matkan tekemisen. Siitä kiitokset F. Matthias Alexanderille, joka kehitti menetelmän, miten purkaa esteitä itsen tieltä. Alexander kuoli samana vuonna kun minä synnyin. Onnekseni olen saanut oppia hänen tekniikkaansa monilta taitavilta asiantuntijoilta kuten ensimmäiseltä opettajaltani, nyt jo edesmenneeltä Dick Gilbertiltä ja opettajankoulutukseni vastaavalta opettajalta John Nichollsilta.

Ilman apurahoja työni olisi ollut mahdoton. Kiitän seuraavia tahoja tutkimukseni taiteellisten töiden ja kirjallisen osuuden työstämisen taloudellisesta tukemisesta: Valtion tanssitaidetoimikunta, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta, Koneen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Erityisen suuri kiitos kuuluu Teatterikorkeakoulun eri tahoille kuten viimeiselle rehtorille Paula Tuoviselle myöntämistään apurahoista, tanssitaiteen laitokselle ja esittävien taiteiden tutkimuskeskukselle, Tutkelle, jolta olen saanut monipuolista apua verkkojulkaisun työstämiseen ja kongressimatkoihin. Merkittävä tuki minulle on ollut Teatterikorkeakoulun tutkijakoulutettavan pesti. Kiitos työhuoneesta. Myös Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Helsingin taidemuseo ovat olleet tärkeitä taiteellisten töiden toteuttamisessa; kiitos yhteistyöstä.

Kiitän suuresti tutkimukseni taiteellisten töiden työryhmien ihania ihmisiä. Ilman taitavia ja antautuvia tanssijoita työni olisi ollut mahdoton. Lämmin kiitos Akseli Kaukoranta, Anni Rissanen, Giorgio Convertito, Janne Aspvik, Leena Rouhiainen, Nina Viitamäki, Päivi Rissanen, Riikka Kekäläinen, Riikka Theresa Innanen, Sari Lakso ja Veli Lehtovaara. Kiitän rikkaasta äänimaailmasta ja vahvasta läsnäolosta näyttämöllä muusikoita Jouko Kyhälä, Kristiina Ilmonen, Outi Pulkkinen ja Ville Hukkinen sekä äänisuunnittelijoita Markus Kahelin ja Jouni Tauriainen. Kiitos myös valosuunnittelijat Marianne Lagus, Tarja Ervasti, Tomi Humalisto ja Tuukka Törneblom sekä lavastajat Jegi Pekkala ja Kimmo Takala tilan luomisesta. Kiitos pukusuunnittelija Terttu Torkkola ja kuvataiteilija Pirjo Houtsonen toimivista vaatetuksista sekä valokuvaajat Johanna Tirronen ja Heli Sorjonen hienoista kuvista.

Kiitos Ervi Sirén ja Marjo Kuusela, että otitte minut opiskelemaan 2000-luvun alussa tanssin maisteriopintoihin, jotka olivat edellytys jatko-opintoihin pyrkimiselle. Olen kiitollinen tuesta ja avusta maisterin tutkintoni ohjaajalle Tiina Suhoselle, sillä ilman sitä kokemusta en olisi uskaltanut jatkaa. Kiitos Pentti Paavolainen ja Annette Arlander tuestanne tohtorinopintojeni alkutaipaleella. Kiitän jatko-opintojen alkuvaihetta ohjannutta Kirsi Monnia intohimoisen asenteen näyttämisestä, sinnikkäästä taiteen pohdinnasta ja tien ohjaamisesta tutkimuksen pariin. Suuri kiitos Tutken väelle avusta ja opetuksesta. Kiitän nykyisiä taiteellisen tutkimuksen professoreita Esa Kirkkopeltoa ja Leena Rouhiaista tuesta ja jatko-opintojen edelleen kehittämisestä. Leenaa kiitän lisäksi taiteellisia töitäni koskeneista kommenteista sekä arvokkaasta avustasi ja rakentavista ehdotuksistasi urakan loppuvaiheessa työni lukijana.

Kiitän Ervi sinua ohjauksestasi ja kysymyksistäsi taiteellisten töiden prosesseissa. Monikerroksiset keskustelut ja pohdinnat arkisesta syvällisemmälle tasolle ovat olleet tärkeitä viittoja koreografisia ratkaisuja suunnitellessani ja niitä ihmetellessäni. Siitä työstä syntyi tutkimukseni ydin.

Ilman Soili Hämäläistä, tutkimukseni raportointiosuuden ohjaajaa, työni olisi jäänyt kirjoittamatta. Tarvitsin erityisen paljon tukea ja sain sitä. Sinä olet ollut Soili maailman paras ohjaaja. Kärsivällisyytesi, kannustuksesi ja kykysi saatella minua esteiden yli on ollut korvaamaton apu. Kiitän myös residenssistä kodissasi. Kiitos, kiitos, kiitos!

Kiitän raportointiosuuden toista ohjaajaa Anne Makkosta kannustuksesta verkkojulkaisun tekemiseen sekä työni lukemisesta, lukuisista kysymyksistä ja tekstini selkeyttämisestä. Kiitän myös työn videomateriaalin editoinutta Riikka Theresa Innasta ja verkkosivut rakentanutta Sari Koskista, joita ilman työ ei olisi katsottavissa ja luettavissa.

Suuri kiitos työni esitarkastajat Riitta Pasanen-Willberg ja Helena Saarikoski. Sain teiltä arvokkaita kommentteja työn loppuunsaattamiseen ja sen luettavuuden edistämiseen. Toitte myös viimeistelyvaiheeseen ihanan helpotuksen myönteisillä lausunnoillanne. Riitta, olet ollut esimerkkinä ja innoittajana taiteellisen tutkimuksen maailmaan. Kiitos!

Kiitos Alexander-tekniikkaa opettavat kollegani Auli Hohenthal, Minkki Hulden, Matti Luoto ja Katri-Mari Ruonala. Luitte ja pohditte kanssani kaikkia neljää F.M. Alexanderin kirjoittamaa kirjaa lukupiirissämme. Erityinen halaus ja kiitos menee Katri-Marille tutkimusraporttini lukemisesta ja kommentoimisesta. Kiitän ystävää ja kollegaa Päivi Sarastetta keskusteluista ja käsitteiden purkamisesta sekä puhelimeen vastaamisesta aina kiperän paikan tullen.

Toisen kerroksen tutkijayhteisö infon yläpuolella on ollut äärimmäisen tärkeä. Ongelman kohdatessa olen voinut koputtaa kollegan ovelle ja usein on apu löytynyt. Ovenpielikeskustelut ovat luoneet uskoa elämään, ilot ja surut on voinut jakaa samassa veneessä matkan vaiheita kulkeneiden kanssa. Kiitos Kirsi Heimonen, Pauliina Hulkko, Tomi Humalisto, Helka-Maria Kinnunen, Tuija Kokkonen, Seppo Kumpulainen, Mari Martin, Antti Nykyri, Pilvi Porkola, Isto Turpeinen, Jaana Turunen, Annemari Untamala ja Anita Valkeemäki. Pauliinaa kiitän myös yhteistyöstä kongressiesitelmien ja matkustamisen parissa.

Tutkimuksen tekeminen on itsen käyttöä monella tavalla koetteleva prosessi. Olen tarvinnut apua ja olen sitä saanut monelta taholta. Lämmin kiitos hahmoterapeutti Barbro Huldén, osteopaatti Raoul Leidenius, energiahoitaja Kaija Kujala ja vyöhyketerapeutti Elisa Tuominiemi.

Kiitän sinua Liisa Pentti ystävyydestä. Kiitän kuuntelemisesta, tuesta ja hienoista elämää, miehiä ja tanssia koskevista keskusteluista. Kiitos ystävyydestä, joka on kulkenut monia polkuja sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla.

Kiitän edesmennyttä äitiäni Annikkia kodista ja huolenpidosta ja isääni Olavia elämänikuiseen opiskeluun kannustamisesta. Erityinen kiitos siskoilleni Ainolle ja Minnalle, olette tehneet elämästä rikasta. Se mitä en ole itse tehnyt, voin kehua siskon tehneen.

Olen kiitollinen elämälle, joka kantaa.
Olen kiitollinen energialle, joka ei lopu kuluttamalla vaan tuottaa uutta energiaa.
Olen kiitollinen hengelle, joka meissä virtaa.
Olen kiitollinen kaikille apujoukoille, jotka ovat aina käytettävissäni,
kun vain muistan pyytää.
Olen kiitollinen itselleni, että hokasin ryhtyä hommaan!

 

Helsingissä 12.11.2013

Soile Lahdenperä