Tiivistelmä

JOHDANTO

1.1 Tanssihistoriallista taustaa

1.1.1 Tanssitaustastani ja sen merkitys koreografin asenteelleni

1.1.2 Alexander-tekniikan vaikutus tanssiajatteluuni

1.1.3 Somaattiset menetelmät

1.1.4 Improvisaation ja koreografian suhde

1.2 Kiinnostus tutkimukseen

1.2.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja eteneminen

1.2.2 Tutkimuksen taiteelliset työt

1.2.3 Suhteeni tanssin tutkimukseen

2 ALEXANDER-TEKNIIKKA

2.1 F. Matthias Alexander

2.1.1 Lapsuus ja nuoruus

2.1.2 Tutkimus

2.1.3 Ura

2.1.4 Opettajankoulutus

2.2 Alexander-tekniikan peruskäsitteet

2.2.1 Itsen käyttö – The Use of the Self

2.2.2 Perusohjaus – Primary Control

2.2.3 Inhibitio – Inhibition

2.2.4 Suuntaaminen – Directing

2.2.5 Aistinvarainen ymmärtäminen – Sensory appreciation

2.3 Alexander-tekniikan käyttö arjessa ja tanssissa

3 TAITEELLISET TYÖT

3.1 Aava – astun tutkimukseen

3.1.1 Alexander-tekniikka Aavan prosessissa

3.1.2 Aavan koreografinen rakentuminen

3.1.3 Improvisaation ja koreografian suhteesta ja dialogisuudesta

3.1.4 Arviointi Aavan prosessista

3.2 The Ridge – kokemus sovittajan ja tanssijan työstä

3.2.1 Alexander-tekniikan merkitys soolon harjoittamisessa itselleni

3.2.2 Deborah Hayn työskentelymenetelmä

3.2.3 The Ridge koreografian vastaanottaminen

3.2.4 Koreografian tilallinen rakenne ja sanallisia ohjeita

3.2.5 Soolon harjoittaminen ja sovittaminen itselleni

3.2.6 Arviointi The Ridge -koreografian sovittamisprosessista ja esittämisestä

3.3 Hetken koreografiaa – kaksiosainen prosessi

3.3.1 Suomussalmiryhmästä

3.3.2 Alexander-tekniikan asema Hetken koreografiaa -harjoitusprosessissa

3.3.3 Harjoitusprosessista ja käytetyistä harjoitteista

3.3.4 Esityksistä ja harjoitusmenetelmien vaikutuksista niihin

3.3.5 Arviointi Hetken koreografiaa -prosessista

3.4 Myrskyn ja myötätuulen terraario – tutkimuksia ajassa ja tilassa

3.4.1 Taustaa Terraarion synnylle ja tutkimusprosessille

3.4.2 Alexander-tekniikan käyttö Terraarion prosessissa

3.4.3 Harjoitteleminen kohti tuntematonta eli muutoksen tilassa oleminen

3.4.4 Tanssijan suhde tilaan ja rakenteen muodostuminen

3.4.5 Terraario esityksenä

3.4.6 Arviointi Terraarion prosessista

4 LOPUKSI

4.1 Tutkimuskysymysten kautta syntyneitä oivalluksia

4.2 Muutoksia koreografin asenteessani

4.3 Tutkimusprosessin synnyttämiä vahvistuksia ja löydöksiä

4.4 Yhteenveto ja tutkimuksen seurauksia: Drómos – liikkeen jälki

Videoluettelo

Tutkimusaineisto

Lähteet