Esittelen jokaisen tutkimukseni taiteellisen työn omassa alaluvussaan. Tutkimuskysymykset (katso 1.2.1) ovat olleet pohjana prosessien avaamisessa ja johtaneet myös siihen, että tarkastelen jokaisen projektin kohdalla samankaltaisia aiheita koreografian rakentumisesta ja Alexander-tekniikan soveltamisesta siihen. Lukija, joka käy läpi koko tutkimukseni kirjallisen selvityksen, kohtaa näin jonkin verran toistoa. Siksi näin, että olen halunnut olla mahdollisimman informatiivinen myös sille lukijalle, joka tutustuu vain yhteen taiteelliseen projektiin. Esiintyjien ääni pääsee myös näkyviin niiden kahden työn kohdalla, joiden yhteydessä keräsin esiintyjien kokemuksista palautetta. Nämä ovat Hetken koreografiaa ja Myrskyn ja myötätuulen terraario. Päähuomioni on kuitenkin toisessa luvussa kuvaamani Alexander-tekniikan ajattelun välittämisessä ja soveltamisessa, jota olen koreografina tutkimuksessani lähtenyt työstämään. Toisena tärkeänä tarkastelun kohteena on ollut dialogisuuden toteutuminen työryhmän kesken.

Tutkimukseni julkaiseminen verkkomuodossa on mahdollistanut prosessin aikana keräämäni videoaineiston tuomisen lukijan katsottavaksi. Harjoituksissa kuvattu videomateriaali lomittuu tekstin kanssa ja tulee esiin kunkin koreografian rakentumista tarkastelevissa alaluvuissa. Tästä poikkeuksena on sovitukseni Deborah Hayn koreografiasta The Ridge. Siitä katsottavana ovat vain esitystaltioinnit kahdesta erilaisesta esityspaikasta kuvattuna. Olen liittänyt ne, kuten myös esitystaltioinnin Aavasta, näiden prosessien arvioinnin yhteyteen. Hetken koreografiaa -projektin kahdesta esitysperiodista olen tuonut tekstin tueksi otteita, eikä niistä ole yhtenäisiä esitystaltiointeja johtuen niiden tapahtumallisesta luonteesta kuvataidenäyttelyjen yhteydessä. Tutkimuksen viimeisen tarkastetun taiteellisen työn, Terraarion, esitystaltioinnit ovat alaluvun 3.4.5 lopussa. Lisäksi loppuluvussa on tarkastettujen taiteellisten töiden jälkeen syntyneen Drómos – liikkeen jälki -esityksen taltiointi. Projekti toimi tutkimuksen menetelmiä koettelevana yhteenvetona tutkimukselle.