3.1 Aava — astun tutkimukseen

Posted · Add Comment

Ensimmäinen tutkimukseen kuuluva taiteellinen projekti oli Aava, jonka ensi-ilta oli Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa 18.11.2003.

Aava on koreografia viidelle tanssijalle ja kahdelle muusikolle. Tutkin siinä tekstin tuottamista ja puheen kehollistumista käyttäen työskentelymetodeina Alexander-tekniikkaa, improvisaatiota ja tajunnanvirtakirjoittamista. Aavan prosessi edustaa sitä työskentelytapaa, jota käytin koreografioissani valmistuttuani Alexander-tekniikan opettajaksi vuonna 1995. Tämä prosessi toimii tarkastelupintana sille muutokselle, joka työmenetelmissäni on tutkimuksen kuluessa tapahtunut.

Aavan työryhmään kuuluivat itseni lisäksi tanssijat Riikka Kekäläinen, Sari Lakso, Nina Viitamäki, Giorgio Convertito ja Akseli Kaukoranta, muusikko-säveltäjät Jouko Kyhälä ja Outi Pulkkinen, sekä valosuunnittelija Marianne Nyberg ja lavastaja Kimmo Takala. Tuotannosta vastasin yhdessä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Apurahoja projekti sai Valtion tanssitaidetoimikunnalta ja Wihurin rahastolta.

Aava-esityksen mainos. Valokuvaus ja graafinen suunnittelu Heli Sorjonen.

Aava-esityksen mainos. Valokuvaus ja graafinen suunnittelu Heli Sorjonen.

Aava, 28.11.2003 esityskooste. Videokuvaus ja -leikkaus Riikka Theresa Innanen.

3.1 Aava — astun tutkimukseen

Ensimmäinen tutkimukseen kuuluva taiteellinen projekti oli Aava, jonka ensi-ilta oli Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa 18.11.2003. Aava on koreografia viidelle tanssijalle ja kahdelle muusikolle. Tutkin siinä […]
Apr 8, 2013 /

3.1.1 Alexander-tekniikka Aavan prosessissa

Aavan käsiohjelmassa olen sanonut, että projektissa pohditaan ajatuksen ja liikkeen tilaa/tilavuutta. Näin voin sanoa tapahtuneen myös kaikkien muiden tutkimukseen liittyvien prosessien kohdalla. Tämä ajattelutapa on […]
Apr 8, 2013 /

3.1.2 Aavan koreografinen rakentuminen

Aavan harjoitukset alkoivat 15.9. jatkuen ensi-iltaan 18.11. asti viitenä päivänä viikossa aina neljän tunnin jaksoina. Toukokuinen, viikon mittainen esityö mahdollisti sujuvan aloituksen. Harjoitusjakson voi sanoa […]
Apr 8, 2013 /

3.1.3 Improvisaation ja koreografian suhteesta ja dialogisuudesta

Aava, kuten tutkimukseni muutkin työt, perustuu improvisaatiolle. Aavan harjoitusten aikana erilaiset improvisaatiotehtävät muodostuivat rakenteiksi, joista teos koostui. Olen pohtinut koreografin rooliani suhteessa tähän työmenetelmään kysyen, […]
Apr 8, 2013 /

3.1.4 Arviointi Aavan prosessista

Alexander-tekniikan käyttäminen Aavan työprosessissa toteutui jokseenkin kuten olin suunnitellut ja niillä keinoin, joita minulle oli kertynyt aikaisemmista tanssiteoksistani. Selväksi tuli, että seuraavassa tutkimustyössäni haluaisin ottaa […]
Apr 8, 2013 /