(18)

Posted · Add Comment

Muita henkilökohtaisista kysymyksistä ja ongelmista syntyneitä menetelmiä ovat mm. Todd alignment ja sen pohjalta syntynyt release-tekniikka sekä Feldenkrais- ja Pilates-menetelmät. Käsittelen näitä tarkemmin johdantokappaleen somaattisten menetelmien osuudessa.