(18)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Muita henkilökohtaisista kysymyksistä ja ongelmista syntyneitä menetelmiä ovat mm. Todd alignment ja sen pohjalta syntynyt release-tekniikka sekä Feldenkrais- ja Pilates-menetelmät. Käsittelen näitä tarkemmin johdantokappaleen somaattisten menetelmien osuudessa.

« Back to Glossary Index