AJAX progress indicator
 • (1)Esittävien taiteiden tutkimuskeskus aloitti toimintansa vuonna 2008 ja sitä ennen jatko-opiskelijat kuuluivat alansa laitoksen opiskelijoihin. Oma jatko-opiskeluni alkoi vuonna 2003 tanssitaiteen laitoksen opiskelijana.
 • (2)Koulu oli nykyisen Helsingin tanssiopiston edeltäjä.
 • (3)Farber oli syntynyt Saksassa, muuttanut 7-vuotiaana Yhdysvaltoihin ja saanut vuonna 1944 kansalaisuuden. Hän opiskeli sekä musiikkia että tanssia kunnes tapasi Cunninghamin ja Cagen Black Mountin Collegessa. Farber tanssi Cunninghamin ryhmässä vuosina 1953–1965 ja perusti vuonna 1968 oman(...)
 • (4)Forti syntyi Italiassa 1935 ja muutti vuonna 1940 vanhempiensa kanssa Yhdysvaltoihin. Hän opiskeli ja esiintyi Anna Halprinin johdolla vuosina 1956–1960. Muutettuaan New Yorkiin 1960 hän osallistui Bob Dunnin kompositiotunneille sekä tutustui Trisha Browniin ja Steve Paxtoniin, joiden kanssa(...)
 • (5)Nykyisin Helsingin tanssiopisto
 • (6)Julyen Hamilton on englantilainen tanssija, opettaja ja koreografi, joka opiskeli tanssia 1970-luvulla The Placeissä (London Contemporary Dance School).
 • (7)Avaan Todd-alignmentiin ja releasetekniikkaan liittyviä asioita tarkemmin somaattisten menetelmien luvussa 1.1.3 ja kontakti-improvisaatiota luvussa 1.1.4.
 • (8)Pauline de Groot lähti jo 15-vuotiaana New Yorkiin opiskelemaan tanssia Martha Grahamin kouluun. Myöhemmin hän opiskeli tanssia myös Julliardissa sekä Cunninghamin ja Limónin johdolla ja Todd-alignmentia André Bernardin johdolla (de Groot in Lansley & Early 2011, 143–44).
 • (9)Tanssitaiteen laitos oli aloittanut toimintansa vuonna 1983 Soili Hämäläisen johtamana. Hänen lisäkseen opettajina toimivat tuolloin 1980-luvun lopussa mm. Ervi Sirén, Briitta Järvinen ja Tarja Rinne.
 • (10)Alexander-tekniikassa käytettävä pysähtymisharjoitus, jossa selin makuulla, polvet koukussa ja pää tuettuna selkärangan jatkona käytetään tekniikan perusajatuksia inhibitiota ja suuntauksia.
 • (11)Filosofi, Feldenkrais-opettaja ja oman menetelmän kehittäjä Thomas Hanna aloitti vuonna 1977 Somatics-lehden (Johnson 1995, XIV, 339).
 • (12)Käyttämäni Rouhiaisen artikkeli Mitä somatiikka on? antaa hyvän kuvan somatiikan historiasta ja siitä, miten käsite on tullut tanssin käyttöön.
 • (13)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”The word ‘improvisation’ in the way Garrett uses it as a metaphor for life, for daily life, contains the same principles and has the same meaning as the word ‘composition’”
 • (14)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”This dance is a paradox of unity and separateness …”
 • (15)En käännä score-sanaa, koska se on tässä muodossa melko yleisesti suomenkielisten tanssin ammattilaisten käytössä.
 • (16)Anna Halprin oli opiskellut tanssia Wisconsin yliopistossa vuosina 1938–1941 ja mainitsee tärkeimmäksi opettajakseen Margaret H’Doublerin (Halprin 1995, xiv). Sally Banes kirjoittaa: ”H’Doubler had stressed personal creativity and the scientific study of anatomy and kinesiology over the values(...)
 • (17)Sovittaminen tarkoittaa amerikkalaisen koreografin Deborah Hayn soolokoreografian suhteen sitä, että koreografian käsikirjoituksen ja hänen antamansa työmenetelmän puitteissa sitoudutaan työskentelemään kolme kuukautta ennen ensiesitystä. Kuvaan prosessia tarkemmin luvussa 3.2.
 • (18)Muita henkilökohtaisista kysymyksistä ja ongelmista syntyneitä menetelmiä ovat mm. Todd alignment ja sen pohjalta syntynyt release-tekniikka sekä Feldenkrais- ja Pilates-menetelmät. Käsittelen näitä tarkemmin johdantokappaleen somaattisten menetelmien osuudessa.
 • (19)Artikkeli The Prevention and Cure of Consumption on luettavissa Alexanderin artikkeleista ja luennoista kootussa teoksessa Articles and Lectures (1995, 19–25). Tuberkuloosi (consumption tai phthisis) ja varsinkin keuhkotuberkuloosi oli tuona aikana hankala parannettava ja johti usein(...)
 • (20)Kirjaset olivat Introduction to a New Method of Respiratory Vocal Re-Education (1906), The Theory and Practice of a New Method of Respiratory Re-Education (1907), joka liitettiin myöhemmin Man’s Supreme Inheritance -kirjan vuonna 1918 ilmestyneeseen toiseen painokseen ja Re-Education of the(...)
 • (21)Jones (1905–1975) oli amerikkalainen kreikankielen opettaja ja tutkija (a classical scholar teaching Greek). Hän tutustui Alexander-tekniikkaan vuonna 1938 A. R. Alexanderin johdolla ja kävi pian tämän jälkeen kolmivuotisen opettajakoulutuksen. Jones kaipasi tieteellistä pohjaa menetelmälle ja(...)
 • (22)Säätiön (The Alexander Trust Fund) perustajia olivat poliitikko Lord Lytton, juristi Sir Lynden Macassey, tohtori Peter MacDonald ja Alexander itse.
 • (23)Vuonna 1940 Englannissa suunniteltiin suurta koululaisten evakuointia sodan jaloista Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, mutta se peruuntui (Bloch 2004, 176). Tämä suunnitelma lienee ollut kuitenkin syy siihen, että Alexander otti lapset mukaansa.
 • (24)Alexander-tekniikan opettajien yhdistys The Society of Teachers of the Alexander Technique, STAT perustettiin Lontoossa vuonna 1960 ja se on toiminut siitä lähtien.
 • (25)Käytän sensory appreciation -käsitteestä suomennosta ’aistinvarainen ymmärtäminen’. Saraste on uusimmassa käännöksessään Gelbin Body Learning -kirjasta (2013) ottanut käyttöön termin aistitaju. Sitä käyttää myös osa suomalaisista Alexander-tekniikan opettajista. Avaan käsitettä tarkemmin(...)
 • (26)Suomeksi use of the self on kääntynyt muotoihin ’itseohjaus’, ’itsensä käyttö’ ja ’itsen käyttö’. Käännän sen muotoon ’itsen käyttö’, koska se kuvaa mielestäni parhaiten Alexanderin käyttämän käsitteen kaksiosaisuutta. Itse on toimija itsensä suhteen.
 • (27)Primary Control -käsite on alkanut vakiintua suomennoksena muotoon ’perusohjaus’. Näin sen kääntää Päivi Saraste omassa kirjassaan Suuntana vapaus vuonna 2006 sekä vuonna 2013 uudestaan suomentamassaan Michael Gelbin teoksessa Body Learning (1987). (Vuoden 1994 käännöksessä hän on käyttänyt(...)
 • (28)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”… the changes in use that I had been able to bring about by preventing the three harmful tendencies I had detected in myself had produced a marked effect upon the functioning of my vocal and respiratory mechanisms.”
 • (29)Alexander tuo teksteissään esiin muutamia lääketieteen aikalaisiaan, joiden tutkimus tuki hänen omia havaintojaan. Yksi näistä oli Rudolf Magnus (1873–1927), jonka tunnetuin teos Körperstellung (1924) keskittyy tutkimaan eläinten pään ja kaulan refleksien (head-neck reflexes) vaikutuksia(...)
 • (30)Magnusin lisäksi muita aikalaisia ovat neurologi Sir Charles Sherrington (1857–1952), edellisen opettaja, ja George E. Coghill (1872–1941). Kehitysbiologi Coghill tutki salamanterin ja pussirotan sikiövaiheen kehitystä ja oli kiinnostunut selvittämään mekaanisten ja mentaalisten sekä(...)
 • (31)Tufts Institute for Applied Experimental Psychology.
 • (32)Suomenkielisessä Alexander-tekniikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa, käännöksissä ja opettajien puheessa Alexanderin käyttämä inhibition-sana on yleisesti käytössä muodossa inhibitio. Sen merkitys täytyy tietysti avata kulloinkin tarpeen mukaan. Suora käännös, estää, on usein liian(...)
 • (33)Oma käännökseni seuraavan alkuperäistekstin painotuksin:1) to analyse the conditions of use present;2) to select (reason out) the means whereby a more satisfactory use could be brought about;3) to project consciously the directions required for putting these means into effect.
 • (34)Alexanderin käyttämä käsite sensory appreciation on aiheuttanut paljon pohdintaa suomalaisten Alexander-tekniikan opettajien parissa. Aistitaju on yleistymässä ja sitä käyttää Saraste (2013) uudelleen suomentamassaan Gelbin (1987) käännöksessä. Käytän kuitenkin tässä tutkimuksessani käännöstä(...)
 • (35)Elisabeth Walker (1914–2013) valmistui Alexanderin kouluttamana opettajaksi vuonna 1947 ja toimi siitä lähtien opettajana sekä koulutti vuosina 1985–2000 uusia opettajia.
 • (36)Oma käännökseni alkuperäistekstistä ”…detached me from movement, and at the same time it became clear that I don’t do movement, I am the movement.”
 • (37)Olen käyttänyt tätä Rollandilta oppimaani harjoitusta opiskeluajoistani (1981–1983) lähtien ja se on muistinvaraisesti tässä esitettynä.
 • (38)Katso Banes 1987, 113–125 ja Burt 2006, 44–51 sekä Monni 2004, 189–207.
 • (39)Monni on kirjoittanut Hayn työstä kiinnostavasti myös 2006, 36–60 sekä 2004, 197–201 ja 2007, 142–151.
 • (40)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”Playing awake makes reference to years of playing dead – as in childhood games and as tired adults.”
 • (41)Teoksen tuottivat Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Karttunen Kollektiivi.
 • (42)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”What if how I see while I am dancing is a means by which movement arises without looking for it?”
 • (43)Perustajajäsenet: Ville Hukkinen, Kristiina Ilmonen, Päivi Järvinen, Harri Kuorelahti, Soile Lahdenperä, Heikki Laitinen, Sari Lakso, Mia Liski (ent. Klemola), Unto Nuora, Kimmo Pohjonen, Päivi Rissanen, Leena Rouhiainen ja Susanna Veijalainen. Myöhemmin aktiivisesti ovat mukana olleet mm.(...)
 • (44)Ylinampa (2008) on pro gradu -tutkielmassaan tulkinnut Alexander-tekniikkaa Heideggerin silleen jättämisen käsitteen avulla.
 • (45)Opiskelupaikkani Amsterdam Theaterschool opleiding moderne dans perustettiin 1975 ja sen nimi muuttui 1980-luvun puolivälissä School voor Nieuwe Dansontwikkeling eli SNDO’ksi (School for New Dance Development).
 • (46)Olen tutustunut Johnstonen menetelmään kun näyttelijä, kouluttaja Simo Routarinne improvisaatioteatteri Stella Polariksesta piti aiheesta muutaman päivän koulutuksen Suomussalmiryhmälle 1990-luvun lopulla.
 • (47)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”It has opened an extra range of possibilities to create space for movement in the body and that has happened by experiencing that space, mainly during the one to one sessions.”
 • (48)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”… if I were ever to be able to react satisfactorily to the stimulus to use my voice, I must replace my old instinctive (unreasoned) direction of myself by a new conscious (reasoned) direction.”
 • (49)Kontakti-improvisaatio tulee hienosti esitellyksi Cynthia J. Novackin kirjassa Sharing the Dance: Contact Improvisation and American Culture vuodelta 1990. Muuta luettavaa aiheesta on vuodesta 1975 lähtien toimitetussa Contact-Quarterly. A vehicle for moving ideas -julkaisussa ja Thomas(...)
 • (50)Marina Kostik on pianisti, joka kiinnostui Alexander-tekniikasta ja kävi pitkään tunneillani.
 • (51)Timo Klemola käyttää termiä kehomieli kurssikuvauksessaan: ”Puhun mielelläni kehomielestä, jolla haluan korostaa ihmisen alkuperäistä, kokemuksellista kehon ja mielen yhteyttä. Kulttuurimme vahva ruumiin ja sielun erottava dualismi on vaikea ylittää, koska se vaikuttaa kielessämme ja myös(...)
 • (52)Harjoittelimme Teatterikorkeakoulun tiloissa, perusopetukselta vapaaksi jääneissä tiloissa, joissa saattoi muiden jäljiltä olla erilaista rekvisiittaa.
 • (53)Tarkoitan tällä puhetta ei-olemassaolevalla kielellä tai ei-tunnistettavalla ääntelyllä, jota usein kutsutaan suomeksi siansaksaksi, englanniksi gibberish, ruotsiksi nonsens (www.suomisanakirja.fi 4.10.2013)
 • (54)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: ”The solo theme was a very important option to be used during the performances. I enjoyed having that card to play in a number of ways and circumstances.”
 • (55)Oma käännökseni alkuperäistekstistä: “Your comment and direction were determinant in shaping the piece, creating an environment where we felt safe, confident and able to create and dare just a little beyond our limit.”
 • (56)Esiintyjillä tarkoitan tutkimuksen töiden yhteydessä tanssijoita ja muusikoita.
 • (57)Projekti sai apurahoja seuraavilta tahoilta: Valtion tanssitaidetoimikunta, Helsingin kulttuurikeskus, Koneen säätiö ja Teatterikorkeakoulu.
 • (*)Butterworthin mallista tarkemmin johdannon luvussa 1.2.1.
 • Alexander 1992Alexander, F. Matthias.1992. Constructive Conscious Control of the Individual. Second impression. London: Victor Gollancz Ltd. (1923)
 • Alexander 1995Alexander, F. Matthias. 1995. Articles and Lectures. London: Mouritz Ltd.
 • Alexander 1996Alexander, F. Matthias.1996. Man’s Supreme Inheritance. Fifth edition. London.: Mouritz Ltd. (1910)
 • Alexander 2000aAlexander, F. Matthias. 2000a. The Use of the Self. Eleventh Edition. London: Victor Gollancz. (1932)
 • Alexander 2000bAlexander, F. Matthias. 2000b. The Universal Constant in Living. Third edition. U.K.:Mouritz. (1941)
 • Anttila 2007Anttila, Eeva. 2007. “Mind the body: Unearthing the Affiliation Between the Conscious Body and the Reflective Mind.” In Leena Rouhiainen (ed.). Ways of Knowing in Dance and Art. Acta Scenica 19. Helsinki: Theatre Academy, 79–99.
 • Arvelo 1987Arvelo, Ritva. 1987. TANSSITAITEEN VUOSIKYMMENET: Suomen Tanssitaiteilijoiden Liitto 50 vuotta. Helsinki: Suomen Tanssitaiteilijain Liitto, 5–35.
 • Banes 1987Banes, Sally. 1987. Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance, with a new introduction. Hanover: Wesleyan University Press (1977).
 • Banes 1995Banes, Sally. 1995. “Introduction.” In Rachel Kaplan (ed.). Moving Toward Life: Five Decades of Transformational Dance. Hanover: Wesleyan university Press, 2–4. (1987)
 • Benoit 1997Benoit, Agnés. 1997. On the edge/Créateurs de l’imprévu: Dialoques on dance improvisation in Performance. Nouvelles de dance, Nº 32/33. Bruxelles: CONTREDANSE.
 • Biggs and Karlsson 2012Biggs, Michael and Karlsson Henrik. 2012. “Evaluating Quality in Artistic Research.” In Michael Biggs and Henrik Karlsson (ed.). The Routledge Companion to Research in the Arts. Oxon: Routledge, 405–424. (2010)
 • Bloch 2004Bloch, Michael. 2004. F. M.: The Life of Frederick Matthias Alexander. London: A Little, Brown Original.
 • Burt 2006Burt, Ramsay. 2006. Judson Dance Theater: Performative traces. New York: Routledge.
 • Butterworth 2009Butterworth, Jo. 2009. ”Too many cooks? A framework for dance making and devising.” In Jo Butterworth and Liesbeth Wildschut. (ed.). Contemporary Choreography: A critical reader. Oxon, UK: Routledge, 177–194.
 • Cameron 1992Cameron, Julia. 1992. Tie luovuuteen. Helsinki: LIKE.
 • Carrington 1996Carrington, Walter. 1996. “Foreword.” In F. Matthias Alexander. Man's Supreme Inheritance. Fifth edition. London.: Mouritz Ltd, IX–X. (1910)
 • Carrington 2004Carrington, Walter. 2004. “Foreword.” In F. Matthias Alexander. Constructive Conscious Control of the Individual. London: Mouritz, XI–XII. (1923)
 • Chen’in (2000)Chen Chieh-jen. 2000. Twelve Karmas Under the City: Rebirth I and Rebirth II. Cibachrome photograph. A Strange Heaven. 2003. Editor Susan Acret. Asian Art Archive, Hong Kong.
 • Claid 2006Claid, Emilyn. 2006. Yes? No! Maybe…: Seductive ambiguity in dance. New York: Routledge.
 • Convertito 28.11.2006Convertito, Giorgio. 28.11.2006. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Dewey 2000aDewey, John. 2000a. ”Introduction.” In F. Matthias Alexander. The Use of the Self. Eleventh Edition. London: Victor Gollancz, 7–12. (1932)
 • Eddy 2009Eddy, Martha. 2009. “A brief history of somatic practices and dance: historical development of the field of somatic education and its relationship to dance.” Intellect Ltd: Journal of Dance and Somatic Practices. Volume 1 Number 1, 6–13.
 • Evans 2001Evans, J.A. 2001. Frederick Matthias Alexander: A Family History. Chichester: PHILLIMORE & CO. LTD.
 • Fischer 2000bFisher, Jean M. O. 2000b. “Introductory notes.” and “Notes.” In F. Matthias Alexander. The Universal Constant in Living. Third edition. U.K.:Mouritz, XXXVII–L, 231–322. (1941)
 • Fisher 2002Fisher, Betsy. 2002. Creating an Re-Creating Dance: Performing Dance Realated to Ausdruckstanz. Helsinki: Acta Scenica 12, Theatre Academy.
 • Forti 1974Forti, Simone. 1974. Handbook in Motion. Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design.
 • Forti 2003Forti, Simone. 2003. “Animate Dancing: A Practice in Dance Improvisation.” In Ann Cooper Albright and David Gere (ed.). Taken by Surprise: Dance Improvisation Reader. Middletown: Wesleyan University Press, 53–63.
 • Fortin et al. 2002Fortin, Sylvie & Long, Warwick & Lord, Madeleine. 2002. “Three Voices: researching how somatic education informs contemporary dance technique classes.” In Research in Dance Education, Vol. 3, No. 2, 155–179.
 • Foster 2003Foster, Susan Leigh. 2003. “Taken By Surprise. Improvisation in Dance and Mind.” In Ann Cooper Albright and David Gere (ed.). Taken By Surprise: A Dance Improvisation Reader. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 3–10.
 • Foster 2009Foster, Susan Leigh. 2009. “Choreographies and Choreographers.” In Susan Leigh Foster (ed.). Worlding Dance. New York: Palgrave Macmillan, 98–118.
 • Garlick 1990Garlick, David. 1990. The lost sixth sense: a medical scientist looks at the Alexander Technique. Kensington: The University of New South Wales.
 • Gelb 1987Gelb, Michael. 1987. Body learning: An Introduction to the Alexander Technique. New York: An Owl Book. (1981)
 • Gelb 1996Gelb, Michael. 1996. Ryhtiä elämään: Johdatus Alexander-tekniikkaan. Suomentaja Päivi Saraste-Halme. Kolmas painos. Porvoo: WSOY. (1981)
 • Green 2004Green, Jill. 2004. “The Politics and Ethics of Health in Dance Education.” In Leena Rouhiainen & Eeva Anttila & Soili Hämäläinen & Teija Löytönen (ed.). The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance. Helsinki: Acta Scenica 17, Theatre Academy, 65–76.
 • Haarakangas 2008Haarakangas, Kauko. 2008. Parantava puhe: Dialogisuus ihmissuhteissa, mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoidossa. Helsinki: Magnetum.
 • Hai’n (2002)Hai Bo. 2002. Love. Bridge. Sepia and colour photograph. A Strange Heaven. 2003. Editor Susan Acret. Asian Art Archive, Hong Kong.
 • Halprin 1995Halprin, Anna. 1995. “Acknowledgments.” In Rachel Kaplan (ed.). Moving Toward Life: Five Decades of Transformational Dance. Anna Halprin. Hanover: Wesleyan university Press, xiv–xv.
 • Hämäläinen 1999Hämäläinen, Soili. 1999. Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista – kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi. Helsinki: Acta Scenica 4, Teatterikorkeakoulu.
 • Hämäläinen and Rouhiainen 2010Hämäläinen, Soili and Rouhiainen, Leena. 2010. ”Collaborative Creativity in a Dance Making Process.” In Karen E. Bond and Monica J. Cameron Frichtel (ed.). Focus on Dance Education: Creativity, Innovation and 21st Century Skills. Conference Proceedings. Tempe, Arizona: Temple University, 138–145.
 • Hankamäki 2008Hankamäki, Jukka. 2008. Dialoginen filosofia: Teoria, metodi ja politiikka, uud. p. Helsinki: Books on Demand GmbH. (2003)
 • Hanna 2003Hanna, Thomas. 2003. ”What is Somatics? Part 1. Somatics. Magazine-journal of the mind/body arts and sciences. Spring/Summer 2003, volume XIV Number 2.
 • Harris 1999Harris, Christy. 1999. “The Influence of the Alexander Technique On Modern Dance Aesthetics.” ASAT News, Issue 43, Winter, 1999, 22–24.
 • Hay 8.8.2010Hay, Deborah. 8.8.2010, haastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Hay 11.8.2004Hay, Deborah. 11.8.2004. Kirje Solo Performance Commissioning Projectiin 2004 osallistujille.  Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Hay 11.9.2004Hay, Deborah 11.9.2004. Lahdenperä, Soile. The Ridge -työpäiväkirja 1.9.2004–9.10.2011. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Hay 1994Hay, Deborah. 1994. Lamb at the altar: The story of a Dance. Durham: Duke University Press.
 • Hay 2000Hay, Deborah. 2000. my body, the buddhist. Hanover: Wesleyan University Press.
 • Hay 2010Hay, Deborah. 2010. No time to fly: A solo dance score written by Deborah Hay. Austin, Texas: Deborah Hay.
 • Hayn kotisivut 5.5.2013Hay, Deborah. The Deborah Hay Dance Company. www.deborahhay.com/scores_the_match.html, (5.5.2013).
 • Hayn kotisivut 5.12.2011Hay, Deborah. 2010. Lightening. www.deborahhay.com/dances.html, (5.12.2011).
 • Heidegger 2002Heiddeger, Martin. 2002. Silleen jättäminen. Suomentanut Reijo Kupiainen. Tampere: 23°45 niin & näin -lehden filosofinen julkaisusarja. (1959)
 • Hollinghurst et al. 2008Hollinghurst, Sandra & Sharp, Debbie & Ballard, Kathleen & Barnet, Jane & Beattie, Angela & Evans, Maggie & Lewith, George & Middleton, Karen & Oxford, Frances & Webley, Fran & Little, Paul. 2008. Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for(...)
 • Hukkinen 5.7.2004Hukkinen, Ville. 5.7.2004. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Humphrey 1987Humphrey, Doris. 1987. The Art of Making Dances. Highstown: A Dance Horizons Book, Pinceton Book Company. (1959)
 • Hunt 2003Hunt, J McVicker. 2003. “Introduction” In Frank Piece Jones Freedom to Change: The Development and Science of The Alexander Technique. Third edition. London: Mouritz Ltd. vii–xiv. (1976)
 • Innanen 26.9.2006Innanen, Riikka Theresa. 26.9.2006. Kirjalliset vastaukset. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Innanen 28.8.2004Innanen, Riikka Theresa. 28.8.2004. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Jatko-opiskelijan opas 2013Jatko-opiskelijan opas. 2013. Teatterikorkeakoulu. www.teak.fi/general/Uploads_files/Tutke/Tutke_opas/Tutken_opas_2012_2013.pdf, (17.4.2013).
 • Johnson 1995Johnson, Don Hanlon. 1995. ”Introduction.” In Don Hanlon Johnson (ed.). Bone, Breath, & Gesture: Practices of Embodiment. Berkley: North Atlantic Books, IX–XVIII.
 • Johnstone 1993Johnstone, Keith.1993. IMPRO: Improvisation and the Theatre. London: Methuen Drama. (1979)
 • Jones 2003Jones, Frank Pierce. 2003. Freedom to Change: The Development and Science of The Alexander Technique. Third edition. London: Mouritz Ltd. (1976)
 • Juntunen 2004Juntunen, Marja-Leena. 2004. Embodyment in Dalcroze Eurythmics. Oulu: Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium, Oulu University Press.
 • Kaplan 1995Kaplan, Rachel. 1995. Moving Toward Life: Five Decades of Transformational Dance. Anna Halprin. Hanover: Wesleyan university Press, 256–266.
 • Kirkkopelto 2007Kirkkopelto, Esa. 2007. ”Taiteellisesta tutkimuksesta.” Helsinki: Teatterikorkea. No:2.07, 20–29.
 • Kirkkopelto 2012Kirkkopelto, Esa. 2012. ”Inventiot ja instituutiot: Taiteellisen tutkimuksen kritiikistä.” Synteesi, 3/2012, 89–103.
 • Klemola 2012Klemola, Timo. 2010. Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi. fine vision -sivut. http://tietoisuustaidot.fi/23, (13.9.2012)
 • Lahdenperä 2003Lahdenperä, Soile. 2003. Alexander-tekniikka tanssijantyössä. Tanssitaiteen maisterin tutkinnon kirjallinen opinnäytetyö, Teatterikorkeakoulu.
 • Lahdenperä 2004Lahdenperä, Soile. Välitön tila – hetken koreografiaa -esityksen käsiohjelma 9.–13.6.2004.
 • Lahdenperä 2005Lahdenperä, Soile. 2005. ”Kokemuksia Deborah Hayn sooloprojektin varrelta.” Tanssi 1/2005, 25.
 • Lahdenperä 2006Lahdenperä, Soile. Myrskyn ja myötätuulen terraario -esityksen käsiohjelma 8.–24.9.2006.
 • Lahdenperä 2010Lahdenperä, Soile. 2010. Drómos – liikkeen jälki -esityksen käsiohjelma.
 • Lahdenperä 2011Lahdenperä, Soile. 2011. ”Tanssitaiteilijan monet roolit.” Teoksessa Hannele Jyrkkä (toim.) Nykykoreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia. Helsinki: LIKE, 94–101.
 • Lahdenperä Aava-työpäiväkirjaLahdenperä, Soile. Aava-työpäiväkirja 12.5.2003–5.3.2004. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Lahdenperä Hetken koreografiaa -työpäiväkirjaLahdenperä, Soile. Hetken koreografiaa projektin -työpäiväkirja 30.1.2004–25.8.2005. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Lahdenperä Terraario työpäiväkirjaLahdenperä, Soile. Myrskyn ja myötätuulen terraarion työpäiväkirja 27.2.2006–9.11.2006. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Lahdenperä The Ridge -työpäiväkirjaLahdenperä, Soile. The Ridge -työpäiväkirja 1.9.2004–9.10.2011. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Lakso 1991Lakso, Sari. 1991. Ansataival; tanssijana Suomussalmiprojektissa – tutkielma yleisörakenteen pohjalta. Loppututkielma, Tanssitaiteen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu.
 • Lansley and Early 2011Lansley, Jacky and Early, Fergus. 2011. The Wise Body. Bristol: Intellect, 141–156.
 • Lehtovaara 21.11.2006Lehtovaara, Veli. 21.11.2006. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Mackrell 1992Mackrell, Judith. 1992. Out of Line: The Story of British New Dance. United Kingdom: Dance Books Ltd.
 • Maukola 2006Maukola, Riina. 2006. ”Ei mitään pöytälaatikkoteatteria: Arja Petterssonin tie teatterinjohtajaksi.” Teoksessa Riina Maukola (toim.). Rotta vai tarua – Tanssiteatteri Hurjaruuth. Helsinki: LIKE, 81–95.
 • Monni 2004Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike: Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Helsinki: Acta Scenica 15, Teatterikorkeakoulu. Liite Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely: Kaksi(...)
 • Monni 2006Monni, Kirsi. 2006. ”Tanssiesteettinen perintö ja Deborah Hayn radikaali taide – ontologisen eron pohdintaa.” Teoksessa Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim.). Liikkeitä näyttämöllä. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura ry:n julkaisuja 2, Yliopistopaino Kustannus,(...)
 • Monni 2007Monni, Kirsi. 2007. ”Mestari tuli taloon.” Teoksessa Raija Ojala & Kimmo Takala (toim.). Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: LIKE, 142–151.
 • Monni 2011Monni, Kirsi. 2011. Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely: Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Toinen painos. Helsinki: Kinesis nro 1, Teatterikorkeakoulu. (2004)
 • Nettl-Fiol 2008Nettl-Fiol, Rebecca. 2008 (2003). ”Somatics: An Interview with Martha Myers.” In Melanie Bales and Rebecca Nettl-Fiol (ed.). The body eclectic: evolving practices in dance training. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 89–100.
 • Nettl-Fiol and Vanier 2011Nettl-Fiol, Rebecca and Vanier, Luc. 2011. Dance and the Alexander Technique: exploring the missing link. Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press.
 • New York Times 1998New York Times. www.nytimes.com/1998/12/31/arts/viola-farber-choreographer-dies-at-67.html, (11.5.2013).
 • Novack 1990Novack, Cynthia J. 1990. Sharing the dance: Contact improvisation and American culture. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 • Ojala ja Takala 2007Ojala, Raija ja Takala, Kimmo (toim.). Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: LIKE.
 • Oliver 1994Oliver, Suzanne Kathryn. 1994. Toward mind/body unity: Seeking the deeper promise of dance education. Doctoral thesis in Kinesiology. Urbana, Illinois. University of Illinois at Urbana-Champaign. Copy U.M.I. Dissertation Information Service.
 • Pasanen-Willberg 2000Pasanen-Willberg, Riitta. 2000. Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma. Helsinki: Acta Scenica 6, Teatterikorkeakoulu.
 • Pentti 2007Pentti, Liisa. 2007. ”Helsinki–Amsterdam–Helsinki.” Teoksessa Raija Ojala & Kimmo Takala (toim.). Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: LIKE, 102–111.
 • Räsänen 1987Räsänen, Auli. 1987. TANSSITAITEEN VUOSIKYMMENET: Suomen Tanssitaiteilijoiden Liitto 50 vuotta. Helsinki: Suomen Tanssitaiteilijain Liitto, 36–103.
 • Rissanen 14.8.2004Rissanen, Päivi. 14.8.2004. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Rouhiainen 2006Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta.” Teoksessa Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim.). Liikkeitä näyttämöllä. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura ry:n julkaisuja 2, Yliopistopaino Kustannus, 10–34.
 • Rubidge 2012Rubidge, Sarah. 2012. ”On Choreographic Space.” In Susanne Ravn and Leena Rouhiainen (ed.). Dance Spaces: Practices of Movement. Odense: University Press of Southern Denmark, 17–38.
 • Sandström 1989Sandström, Marita. 1989. ”Liikkuvan ihmisen fysiologia: osa 1, Keho, mieli ja tahto.” Teoksessa Jarmo Ahonen, Tiina Lahtinen, Marita Sandström, Giuliamo Pogliani & Rolf Wirhed (toim.). Kehon rakenne, toiminta ja lihashuolto. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus, 59–110.
 • Siukonen 2002Siukonen, Jyrki. 2002. Tutkiva taiteilija: Kysymyksiä kuvataiteen ja tutkimuksen avoliitosta. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Taide ja Lahdenammattikorkeakoulu, Taideinstituutti.
 • Stark Smith 1995Stark Smith, Nancy. 1995. “After Improv.” In Rachel Kaplan (ed.). Moving Toward Life: Five Decades of Transformational Dance. Anna Halprin. Hanover: Wesleyan university Press, 188–206. (1987)
 • Stark Smith 2003Stark Smith, Nancy. 2003. ”A Subjective History of Contact Improvisation: Notes from the Editor of Contact Quarterly, 1972–1997.” In Ann Cooper Albright and David Gere (ed.). Taken by Surprise: Dance Improvisation Reader. Middletown: Wesleyan University Press, 153–173.
 • Suhonen 1991Suhonen, Tiina. 1991. Hetken vangit: Koreografien ja tanssikriitikkojen kirjoituksia. Helsinki: Julkaisusarja Nro 12, Teatterikorkeakoulu.
 • Suhonen 2006Suhonen, Tiina. 2006. ”Viisi kysymystä Tanssiteatteri Hurjaruuthista.” Teaoksessa Riina Maukola (toim.). Rotta vai tarua – Tanssiteatteri Hurjaruuth. Helsinki: LIKE, 9–21.
 • Suomussalmiryhmä 5.12.2011Suomussalmiryhmä. www.danceinfo.fi/tanka/Group (5.12.2011).
 • Takala 2007Takala, Kimmo. 2007. ”Zodiakin aikaan – tanssikollektiivin synty.” Teoksessa Raija Ojala & Kimmo Takala (toim.). Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: LIKE, 10–30.
 • Teatterikorkeakoulu, vanhat tutkintovaatimukset 2013Vanhat tutkintovaatimukset. Teatterikorkeakoulu. www.teak.fi/general/Uploads_files/Tutke/Vanhat_tutkintovaatimukset.pdf, (17.4.2013).
 • Tossavainen Helsingin Sanomat 11.6.2004Tossavainen, Jussi. 2004.”Paratiisin ihanat parasiitit.” Helsingin Sanomat. 11.6.2004. Kulttuuri:C8.
 • Vellonen 2001–2002Vellonen, Seija. 2001–2002. Ruusun tie. Paratiisin puutarha -näyttely. 2004. Helsingin taidemuseo Meilahti.
 • Viitamäki 20.11.2006Viitamäki, Nina. 20.11.2006. Sähköpostihaastattelu. Haastattelija Soile Lahdenperä. Lahdenperän yksityisarkisto.
 • Walker 2008Walker, Elisabeth. 2008. Forward and Away: Memoirs. Great Britain: Gavin R Walker.
 • Weng’in (2001–2002)Weng Fen. 2001–2002. Great Family Aspirations. Digital colour photographs. A Strange Heaven. 2003. Editor Susan Acret. Asian Art Archive, Hong Kong.
 • Williamson 2011Williamson, Malcolm. 2011. John Dewey and F. M. Alexander: Habit and performance skills. International Symposium on Performance science. ISBN 978-94-90306-02-1.
 • Worth and Poynor 2004Worth, Libby and Poynor, Helen. 2004. Anna HALPRIN. Routledge Performance Practitioners. Oxon, USA and Canada: Routledge.
 • Ylinampa 2008Ylinampa, Juho. 2008. ”Jotenkin ne linnut näytti siellä taivaalla vähän erilaiselta…” Suomalaisten Alexander-tekniikan opettajien silleen jättämis -kokemukset. Kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto.
 • Yuan’in (2002)Yuan Goang-ming. 2002. City Disqualified: Ximen by Day. Digital colour photograph. A Strange Heaven. 2003. Editor Susan Acret. Asian Art Archive, Hong Kong.