(25)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Käytän sensory appreciation -käsitteestä suomennosta ’aistinvarainen ymmärtäminen’. Saraste on uusimmassa käännöksessään Gelbin Body Learning -kirjasta (2013) ottanut käyttöön termin aistitaju. Sitä käyttää myös osa suomalaisista Alexander-tekniikan opettajista. Avaan käsitettä tarkemmin alaluvussa 2.2.5.

« Back to Glossary Index