(27)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Primary Control -käsite on alkanut vakiintua suomennoksena muotoon ’perusohjaus’. Näin sen kääntää Päivi Saraste omassa kirjassaan Suuntana vapaus vuonna 2006 sekä vuonna 2013 uudestaan suomentamassaan Michael Gelbin teoksessa Body Learning (1987). (Vuoden 1994 käännöksessä hän on käyttänyt perushallinta-sanaa.) Myös Kirsi Monni (2004) on muuttanut tohtorintutkintonsa kirjallisen osan liitteessä käyttämänsä suomennoksen ’primäärikontrolli’ ’perusohjaukseksi’, kun liiteosa uudelleen julkaistiin 2011 itsenäisenä Teatterikorkeakoulun Kinesis-sarjan teoksena Alexander-tekniikka ja autenttinen liike – työskentely: Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia.

« Back to Glossary Index