(29)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Alexander tuo teksteissään esiin muutamia lääketieteen aikalaisiaan, joiden tutkimus tuki hänen omia havaintojaan. Yksi näistä oli Rudolf Magnus (1873–1927), jonka tunnetuin teos Körperstellung (1924) keskittyy tutkimaan eläinten pään ja kaulan refleksien (head-neck reflexes) vaikutuksia liikkumiseen. Se käännettiin englanniksi vasta vuonna 1987, mutta kaksi hänen artikkeliaan ilmestyi vuosina 1925 ja 1926 englanniksi. (Jones 2003, 47–48.)

« Back to Glossary Index