(32)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Suomenkielisessä Alexander-tekniikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa, käännöksissä ja opettajien puheessa Alexanderin käyttämä inhibition-sana on yleisesti käytössä muodossa inhibitio. Sen merkitys täytyy tietysti avata kulloinkin tarpeen mukaan. Suora käännös, estää, on usein liian negatiivinen ja jyrkkä. Opetustilanteessa käytän inhibition lisäksi pysähtymistä ja ei-reagoimista tai ei-tekemistä. Myös Saraste käyttää sekä kirjassaan Suuntana Vapaus että Gelbin Body Learning -teoksen molempien painatusten käännöksissä inhibitio-sanaa, mutta Monni kirjoittaa Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely -kirjassaan ei-reagointi-käsitteellä.

« Back to Glossary Index