(34)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Alexanderin käyttämä käsite sensory appreciation on aiheuttanut paljon pohdintaa suomalaisten Alexander-tekniikan opettajien parissa. Aistitaju on yleistymässä ja sitä käyttää Saraste (2013) uudelleen suomentamassaan Gelbin (1987) käännöksessä. Käytän kuitenkin tässä tutkimuksessani käännöstä aistinvarainen ymmärtäminen, koska ymmärtäminen kuvaa mielestäni paremmin sitä prosessia, jota itsessämme käymme tuntemusten suhteen tässä yhteydessä. (http://mot.kielikone.fi, 13.3.2013.)

« Back to Glossary Index