(51)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Timo Klemola käyttää termiä kehomieli kurssikuvauksessaan: ”Puhun mielelläni kehomielestä, jolla haluan korostaa ihmisen alkuperäistä, kokemuksellista kehon ja mielen yhteyttä. Kulttuurimme vahva ruumiin ja sielun erottava dualismi on vaikea ylittää, koska se vaikuttaa kielessämme ja myös esimerkiksi ihmisen kohtaamiseen liittyvissä rakenteissa. Ohjelman taustalla on ihmisen kehomielen filosofinen (fenomenologinen) analyysi, jossa kehoa ja mieltä lähestytään aina kokemuksellisen kehomielen aspekteina, ei koskaan erikseen. Puhuessani kehotietoisuudesta ja egotietoisuudesta viittaan näihin aspekteihin.” (Klemola 2012.)

« Back to Glossary Index