Monni 2004

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike: Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Helsinki: Acta Scenica 15, Teatterikorkeakoulu. Liite Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely: Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Helsinki: Acta Scenica 15, Teatterikorkeakoulu.

« Back to Glossary Index