Rouhiainen 2006

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta.” Teoksessa Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim.). Liikkeitä näyttämöllä. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura ry:n julkaisuja 2, Yliopistopaino Kustannus, 10–34.

« Back to Glossary Index