Sandström 1989

Posted · Add Comment

Sandström, Marita. 1989. ”Liikkuvan ihmisen fysiologia: osa 1, Keho, mieli ja tahto.” Teoksessa Jarmo Ahonen, Tiina Lahtinen, Marita Sandström, Giuliamo Pogliani & Rolf Wirhed (toim.). Kehon rakenne, toiminta ja lihashuolto. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus, 59–110.