Siukonen 2002

Posted · Add Comment

Siukonen, Jyrki. 2002. Tutkiva taiteilija: Kysymyksiä kuvataiteen ja tutkimuksen avoliitosta. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Taide ja Lahdenammattikorkeakoulu, Taideinstituutti.