3.4 Myrskyn ja myötätuulen terraario — tutkimuksia ajassa ja tilassa

Posted · Add Comment

Neljäs ja viimeinen tutkimukseni taiteellinen työ on Myrskyn ja myötätuulen terraario, josta käytän jatkossa nimitystä Terraario. Sen ensi-ilta oli 8. syyskuuta 2006 Zodiak – Uuden tanssin keskuksen näyttämöllä. Esityksen ja sen harjoitusprosessin fokuksessa olivat kohtaaminen, dialogi ja vuorovaikutus sekä abstraktin ja konkreettisen liikekielen tutkiminen. Neljästä esiintyjästä kolme oli ollut mukana tutkimuksen aiemmissa projekteissa ja yhden kanssa olin työskennellyt Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen produktiossa. Tämä mahdollisti Alexander-tekniikan soveltamisen koreografiseen prosessiin asiaan jo jonkin verran perehtyneiden tanssijoiden kanssa. Tässä tutkimukseni viimeisessä taiteellisessa työssä kiteytyivät ne harjoitteet, joita olin koko tutkimusprosessin aikana kehittänyt ja käyttänyt. Tästä johtuen avaan harjoitteita tarkemmin kuin edellisten töiden kohdalla.

Terraarion työryhmään kuuluivat lisäkseni tanssija-koreografit Giorgio Convertito, Riikka Theresa Innanen, Veli Lehtovaara ja Nina Viitamäki, pukusuunnittelija Terttu Torkkola, valosuunnittelija Tuukka Törneblom, äänisuunnittelija Markus Kahelin, lavastaja Jegi Pekkala sekä valokuvat ja flyerin toteuttanut Johanna Tirronen. Zodiak – Uuden tanssin keskus oli osatuottajana ja itse vastasin kokonaistuotannosta. Valtion tanssitaidetoimikunta myönsi projektille apurahan.

Käsiohjelmassa kuvaan teosta seuraavasti:

MYRSKYN JA MYÖTÄTUULEN TERRAARIO

on koreografia joka syntyy nyt-hetkessä ennalta harjoitettujen elementtien ja teemojen pohjalta. Teos on jatkuvassa muutoksen tilassa, se on aina erilainen. Tanssijat, äänisuunnittelija ja valosuunnittelija tekevät valintoja, reagoivat käsillä olevaan hetkeen. Teoksen lähtökohta on havaintojen tekemisessä: kysymyksiä, valintoja, mahdollisuuksia, ratkaisuja.

Koreografia on kuin peli jolla on säännöt, mutta seuraava tilanne riippuu ratkaisuista, jotka tehdään nyt. Pelin kulkua ei voi ennalta määrätä, eikä sen lopputulosta tiedetä.

Koti on teoksen metafora, keho itsen kotina. Miten mieleni asuu kehossani, miten kehoni kantaa mieltäni? Miten olla enemmän oma itsensä, on ollut tiedostamisen kohteena. Koti paikkana on toiminut tilallisena ja toiminnallisena lähtökohtana. Lapsuudenkotini myyminen ja tyhjentäminen viime talvena on vaikuttanut teoksen maailmaan.

Teoksen nimi kirjaimellisesti putosi taivaasta ja vaati tulla kuulluksi. Terraario kuvaa paikkaa, jossa tutkia kotia ja kotona olemista. Mitä jos olemmekin säilyttäneet lapsenmielisyytemme ja olemme kotona vähemmän asiallisia, enemmän kokeilevia? Ihmetys – hämmästys – etsiminen! (Lahdenperä 2006.)

Terraario, 22.9.2006 esityskooste. Videoleikkaus Riikka Theresa Innanen.

3.4.1 Taustaa Terraarion synnylle ja tutkimusprosessille

Purkaessani harjoituspäiväkirjoja ensimmäisen kerran vuoden 2009 alussa tunsin hämmennystä palatessani tähän neljänteen työhön. Tutkimuksellisessa ja taiteellisessa prosessissani oli tapahtunut selkeä muutos. Tutkimuksen edelliset työt olin […]
Apr 8, 2013 /

3.4.2 Alexander-tekniikan käyttö Terraarion prosessissa

Tutkimukseni töistä Terraariossa toteutui tutkimuksellisesti ja menetelmällisesti pisimmälle vietynä Alexander-tekniikan käyttö läpi harjoitusten ja esitysten. Tanssijat saivat Alexander-tekniikan yksityistunteja Terraarion prosessissa pääasiassa kevään aikana. Neljästä […]
Apr 8, 2013 /

3.4.4 Tanssijan suhde tilaan ja rakenteen muodostuminen

Koreografian syntyessä esityksen hetkessä tanssijalla on oltava koreografian luomisen keinoja. Edellisessä osassa keskityin avaamaan niitä elementtejä, joita työstimme tanssijoiden väliseen vuorovaikutukseen liittyen ja ne toki […]
Apr 8, 2013 /

3.4.5 Terraario esityksenä

Yleensä tanssiesitystä tehtäessä sille täytyy antaa nimi jo paljon ennen kuin se on varsinaisesti syntynyt harjoitusten kautta. Näin on ainakin siinä tekemisen tavassa, jota itse […]
Apr 8, 2013 /

3.4.6 Arviointi Terraarion prosessista

Olen erityisen iloinen dialogisen työskentelyn toteutumisesta tässä prosessissa vahvemmin kuin olin edes alun perin osannut toivoa. Esiin nousi se, miten kaikki neljä tanssijaa omalla tekemisellään […]
Apr 8, 2013 /