Acta Scenicalle on myönnetty TSV:n vertaisarviointitunnus ja samalla toimituskunta on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisää tunnuksesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla.

Acta Scenica has been granted permission to use the label for peer-reviewed scholarly publications (peer-review label for short) autumn 2019. More about the label on the Federation of Finnish Learned Societies website.