• Soili Hämäläinen Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista