Julkaisut vuodelta 2004

 • 17 2004

  Leena Rouhiainen, Eeva Anttila, Soili Hämäläinen & Teija Löytönen (ed.) The Same Difference?

  Ethical and Political Perspectives on Dance

  The Same Difference? introduces ethical and political issues related to the everyday practice of dance through the writings of nine dance artists, educators and scholars. Together the articles provide a multiple view on the field of dance art and dance research.

 • 16 2004

  Teija Löytönen Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta

  Mitä arki on ja mitä se on tanssi-instituutioissa, joiden toiminta ensisilmäyksellä on varsin kaukana arkipäivästä? Arki jäsentyy Teija Löytösen tutkimuksessa pitkälti tapana kokea maailma. Arjessa mukaudutaan tanssi-instituutioissa vallitseviin oletuksiin ja käytäntöihin, jotka näyttävät usein pakonomaisilta.

 • 15 2004

  Kirsi Monni Olemisen poeettinen liike

  Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999

  Kirsi Monnin tanssitaiteen tohtorintutkinto kietoutuu tanssijan taidon ja tanssiteosten olemisen tavan eli tanssiontologian pohtimisen ympärille. Kirjallisessa raportissaan hän pohtii laajasti viime vuosikymmeninä vaikuttanutta uutta tanssiorientaatiota tanssihistorian ja oman tanssikokemuksensa perusteella sekä Martin Heideggerin taidetta ja olemista koskevan ajattelun avulla.