• Erik Rynell Action Reconsidered

  • Helka-Maria Kinnunen Tarinat teatterin taiteellisessa prosessissa

  • Jukka O. Miettinen Dance Images in Temples of Mainland Southeast Asia

  • Leena Rouhiainen (ed) Ways of Knowing in Dance and Art