• Soili Hämäläinen Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista

  • Pia Houni & Pentti Paavolainen Taide, kertomus ja identiteetti