• Jana Unmüssig Composition and choreography

  • Mirva Mäkinen Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehyksessä

  • Otso Huopaniemi Algoritmiset adaptaatiot | Algorithmic Adaptations