• Pessi Parviainen When Nothing Is Called Music: Ecological Composition

  • Joa Hug Propositions for Unfinished Thinking

  • Vincent Roumagnac Reacclimating the Stage (Skenomorphoses)

  • Mari Rusi-Pyykönen Hetkestä syntynyttä: suunnanmuutoksia ja uudenlaista otetta osallistavan teatterin käytäntöihin